Hội ND Lai Châu: Phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nông dân
14:56 - 12/02/2019
(KNTC) - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức được 211 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghị quyết, chương trình công tác Hội, tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động của Quỹ HTND, quỹ Hội, các chương trình, dự án do Hội quản lý; kiểm tra việc quản lý, thu hồi nguồn vốn vay ngân hàng CSXH; các phong trào nông dân.
Các cấp Hội tăng cường tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân để có cơ sở và chủ động góp ý đối với công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy (Ảnh minh họa)Trong đó: Hội ND tỉnh tổ chức 17 cuộc; Hội ND các huyện, thành phố tổ chức được 194 cuộc.


Ngoài ra, các cấp Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia vào dự thảo các văn bản có nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của nông dân và của Hội do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến tổ chức Hội.


Nhằm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND huyện Mường Tè đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện giám sát việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú tại các trường học trên địa bàn các xã: Tà Tổng, Bum Tở.


Hội ND thành phố Lai Châu ban hành kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ giống lúa thuần, giống ngô lai, giống cỏ tại Phòng Kinh tế và UBND 7 xã, phường trên địa bàn thành phố.


Hội ND huyện Phong Thổ phối hợp thành lập và tham gia 07 đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017- 2018; việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo; công tác phổ cập giáo dục; phổ biến giáo dục pháp luật.


Hội ND huyện Tam Đường tham gia đoàn giám sát của HĐND huyện, UBMTTQ huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy về giúp đỡ chi đảng bộ đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 23 của HĐND về mục chi sự nghiệp kinh tế khác năm 2017.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh Hội đã khảo sát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện  mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” và ra mắt Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Mường So, huyện Phong Thổ; phối hợp tổ chức 07 lớp phổ biến kiến thức pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở cho 430 người; tổ chức 02 lớp phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp cho 120 người; mở lớp tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn tuyên truyền pháp luật ở cơ sở cho 50 thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Năm 2019, các cấp Hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; tập trung kiểm tra toàn diện công tác Hội, trọng tâm là kiểm tra việc tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ và nghị quyết của Hội; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; kiểm tra chất lượng tổ chức cơ sở Hội, tăng cường tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân để có cơ sở và chủ động góp ý đối với công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Hạ Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp