Hoà Bình: Thực hiện công tác kiểm tra với giải quyết khiếu nại tố cáo
16:46 - 11/01/2019
(KNTC) Năm 2018 các cấp Hộ  đã tổ chức kiểm tra được 1.966 cuộc, trong đó cấp tỉnh thực hiện được 45 cuộc, cấp huyện kiểm tra 296 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra tại các chi, tổ Hội được 1.625 cuộc.

Qua kiểm tra cho thấy công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Các cấp Hội đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi nghị quyết các cuộc họp và các bản đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa…
Đồng thời, các cấp Hội đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp và 11/11 UBND các huyện, thành phố trên địa bàn đã ban hành văn bản triển khai thực hiện đề án.
Hội ND tỉnh Hòa Bình đã ký chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội ND VN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, tổ chức đoàn kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác Hội tại 11 huyện, thành phố và 11 cơ sở Hội.
 Đến nay, 11/11 huyện, thành Hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong năm qua các cấp Hội đã nhận 09 đơn thư khiếu nại, tố cáo, số đơn đã được phân loại giải quyết dứt điểm, trong đó thành phố Hòa Bình 08 đơn, huyện lạc Sơn 01 đơn.  Các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải 326 cuộc, hòa giải thành 287 cuộc tại cơ sở, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh đã mở 02 lớp tập huấn về kỹ năng tư vấn pháp luật cho 220 cán bộ, hội viên, nông dân là những tuyên truyền viên nòng cốt cho huyện Cao Phong.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, tùy theo nhu cầu của từng địa bàn.
 
Qua đó,  giúp cho cán bộ cơ sở, nhân dân và học sinh trên địa bàn tiếp cận và hiểu thêm các quy định của pháp luật, từ đó áp dụng vào nhiệm vụ công tác chuyên môn và  đời sống, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

 
 
 
Đức Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp