Đắk Lắk: Thực hiện trên 4.000 cuộc kiểm tra công tác Hội
11:29 - 16/01/2019
(KNTC)- Năm 2018, các cấp Hội thực hiện 4.296 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn tồn tại hạn chế.

(ảnh minh họa)
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, 15/15 huyện, thị, thành Hội xây dựng Kế hoạch, kiểm tra của từng cấp, bám sát nội dung, toàn diện, trọng điểm. Cụ thể, tỉnh Hội kiểm tra được 75 cuộc; huyện, thị, thành Hội kiểm tra được 756 cuộc, cơ sở Hội kiểm tra được 3.456 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, quản lý sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hội, sử dụng nguồn vốn và phí ủy thác Ngân hàng chính sách- xã hội, các chương trình, dự án kinh tế do Hội quản lý; Kiểm tra việc thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với công tác giảm nghèo và giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các đợt kiểm tra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch về công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, giám sát Hội và các ngành chức năng đã tịch thu và tiêu hủy 200 tấn phân bón quá hạn sử dụng, đình chỉ lưu hành 07 loại thuốc thú y không đảm bảo chất lượng.

Cùng với đó, các cấp Hội đã tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiến hành giám sát việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tại một số địa phương theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Mặt trận Tổ quốc giám sát về việc tổ chức dạy thêm, học thêm và quản lý các khoản thu, chi ngoài ngân sách ở một số địa phương và trường học. Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội ND các cấp đã tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp ý vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung.

Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội từ huyện, thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhũng nội dung phải công khai  là công tác quản lý, sử dụng đất; chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản đóng góp, các khoản phí, lệ phí, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch thu chi ngân sách của địa phương. Nhờ  đó việc thực hiện Quy chế dân chủ đã có những tác động tích cực trong vận động nông dân tham gia chương trình đóng góp cơ sở hạ tầng nông thôn.

Qua thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra cho thấy kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân có bước phát triển khá toàn diện, làm tốt hơn so với năm trước, công tác quản lý hội viên, cán bộ và các nguồn quỹ Hội ngày càng nề nếp, chặt chẽ có biểu mẫu sổ sách và biên bản kiểm tra của các cấp Hội đúng quy định. /.
Chí Dũng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp