Hậu Giang: Thực hiện trên 4.800 cuộc kiểm tra, giám sát
09:26 - 10/01/2019
(KNTC)- Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thực hiện 4.809 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân; các quy chế, quy định của các cấp Hội và các chương trình, dự án, quản lý tài chính, sử dụng Quỹ Hội, việc triển khai thực hiện các mô hình, sinh hoạt chi, tổ Hội, các loại hình Câu lạc bộ.
Công tác kiểm tra giúp ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm, trong đó có 1 tập thể và 8 cá nhân vi phạm bị kỷ luật. Từ đó, kịp thời giúp các đơn vị khắc phục thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Đồng thời, các cấp Hội tổ chức giám sát tại 03 đơn vị cơ sở và 03 đơn vị cấp huyện về chính sách vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện Nghị định 35 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; phối hợp thực hiện giám sát việc nông dân sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp.


Cấp huyện và cơ sở Hội đã xây dựng nội dung giám sát phù hợp với địa phương. Đến nay, 100% cơ sở được phổ biến Quy chế giám sát, phản biện xã hội.


Ngoài ra, Hội ND các cấp còn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 120 lượt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, để bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông dân. Trong đó phát hiện 11 cơ sở vi phạm.


Hội ND tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường tại 02 cơ sở; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra phân bón, thuốc trừ sâu 25 cơ sở; kiểm tra 51 cơ sở thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, trong đó phát hiện 6 cơ sở vi phạm, xử phạt 32 triệu đồng.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực phối hợp tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân thông qua Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật„ ,đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 13.567  buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 271.359 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.


Các cấp Hội đã phối hợp tiếp nhận, giải quyết 1.084 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 8 đơn gửi đến Hội; tham gia hoà giải thành 1.816 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn Ban Kiểm tra các cấp theo số lượng yêu cầu có trình độ năng lực, kinh nghiệm, uy tín, am hiểu pháp luật, nghiệp vụ công tác Hội; xây dựng kế hoạch kiểm tra các chương trình, dự án đầu tư nhằm kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đồng thời phát huy những nhân tố mới, những việc làm hay, những điển hình tiên tiến để nhân rộng; phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, nhất là nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
 

Văn Nhâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp