Thừa Thiên- Huế: Tổ chức gần 2.000 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
11:29 - 16/01/2019
(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức 1.179 cuộc kiểm tra trong đó cấp tỉnh 63 cuộc, cấp huyện 147 cuộc và cấp cơ sở 704 cuộc. 

(ảnh minh họa)
Trọng tâm nội dung kiểm tra là việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội  và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt đồng thời nhắc nhở khắc phục đối với những mặt, những hoạt động còn hạn chế hướng tới đẩy mạnh hơn nữa việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, nghị quyết của Hội, nâng cao chất lượng các hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chú trọng thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ,  kiện toàn 05 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tổ chức 12 lớp tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho 720 hội viên, nông dân. Các cấp Hội phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Qua đó, Hội đã hòa giải thành 325 vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Hội ND đã phối hợp với ngành tư pháp tổ chức 462 buổi tuyên truyền pháp luật cho 31.916 lượt người; tổ chức 84 buổi tư vấn pháp luật, gắn với hòa giải cho 2.004 người  giúp nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Đặc biệt trong năm qua, các cấp Hội đã nâng cao vai trò trong việc tham giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hội ND tỉnh đã chủ trì thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2018” đối với 07 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Vang và thành phố Huế. Đồng thời, cứ cán bộ lãnh đạo tham gia các đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Ở cấp huyện, Hội ND huyện Phú Lộc chủ trì thành lập Đoàn giám sát về kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ mô hình sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lộc Bổn; Hội ND thành phố Huế và các cơ sở phối hợp giám sát chi trả thủy lợi phí, chi trả đền bù đất nông nghiệp; giám sát việc sản xuất, chế biến an toàn vệ sinh thực phấm, giám sát sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; Hội ND thị xã Hương Thủy phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15/2014/ NQ- HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh”.

Nhờ sự chủ động triển khai kế hoạch từ đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát gắn với các hoạt động giám sát, phản biện, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân đạt được nhiều kết quả, mang lại những chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 của tỉnh./.
                                                                                 
Nguyễn Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp