Thanh Hóa: Các cấp Hội kiểm tra gần 4.000 cuộc
09:47 - 12/03/2019
(KNTC) - Năm 2018, tỉnh Hội đã hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và triển khai đến các cơ sở Hội. 
Bên cạnh các đợt kiểm tra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch về công tác giám sát, phản biện xã hội (Ảnh minh họa)


 
Các cấp Hội phối hợp kiểm tra gần 4.000 cuộc tại 16 đơn vị: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân, Tĩnh Gia, Yên Định, Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Nông Cống, Như Xuân, Như Thanh, Hà Trung, Nga Sơn, Vĩnh Lộc và Triệu Sơn về việc thực hiện nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, việc thực hiện vay vốn ngân hàng CSXH và ngân hàng NN&PTNT, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia giám sát công tác cấp phát gạo, cho hộ nghèo, các hộ chính sách theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh.

 
Nhằm thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, các cấp Hội đã tham gia giám sát tại 5 đơn vị: Yên Định, Tĩnh Gia, Như Thanh, Nga Sơn, Ngọc Lặc; đồng thời tích cực giám sát công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

 
Để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, các cấp Hội còn tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và quy hoạch về xây dựng nông thôn mới; tổ chức sinh hoạt đóng góp ý kiến, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
 

Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 27/27 đơn vị; phối hợp với Sở Tư­ pháp trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý chohội viên, nông dân; tham gia giám sát việc thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Trong năm, các cấp Hội đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 346.078 lượt người, tiếp 3.959 lượt nông dân; tích cực tham gia thực hiện Tiểu đề án 3 về huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 355.078 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn.
 

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện các nghị quyết, quy chế làm việc của BTV, BCH các cấp; phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở nông thôn; phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý cho 330.000 lượt hội viên, nông dân; hàng năm các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng được ít nhất 01 chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội trở lên (được cấp ủy phê duyệt) theo tinh thần Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


 
Toàn Vui
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp