Hội ND TP Đà nẵng: Tổ chức 1.170 cuộc kiểm tra
14:30 - 27/02/2019
(KNTC) Năm 2018 các cấp Hộ  đã tổ chức kiểm tra được 1.170 cuộc, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể như: Thực hiện kiểm tra công tác Hội được 277 cuộc; kiểm tra các hoạt động tài chính 264 cuộc; kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được 11 cuộc.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội gắn với công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Quyết định số 81. Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Các cấp Hội đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi nghị quyết các cuộc họp và các bản đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa…
Hệ thống tổ chức từ thành phố đến cơ sở Hội hiện nay có 50 Ban kiểm tra với 191 cán bộ, trong năm 2018 đã củng cố, thay đổi 30 cán bộ kiểm tra, (trong đó có thay đổi 10 Trưởng ban). Thành Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 191 cán bộ kiểm tra các cấp Hội.
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tiếp tục chủ động phối hợp các Chương trình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội ND VN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; các cấp Hội đã phối hợp với các ngành thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên môi trường, Hội đồng phối hợp Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN, công an và các Hội đoàn thể…
Kết quả các cấp Hội đã tổ chức được 327 buổi tuyên truyền, phổ biến PL, với các nội dung về Luật khiếu nại, tố cáo, đất đai, môi trường, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật giao thông đường bộ…. cho 19128 lượt người dự.
Các cơ sở Hội ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa ban thường vụ Hội ND với Ủy ban nhân dân  xã, phường cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời các cấp Hội tổ chức đoàn kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác Hội tại các huyện, thành phố và các cơ sở Hội.
 Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  chi nhánh của Trung tâm và cán bộ Tư pháp cùng cấp tổ chức trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp tại các cơ sở Hội được 183 buổi cho 2.804 người.
Trong năm qua, các cấp Hội đã thực hiện tiếp 79 buổi với tổng số 246 lượt người và tham gia tiếp dân cùng chính quyền 158 buổi, có 1.328 lượt người, giải quyết những vấn đề khúc mắc về đền bù đất đai, giải tỏa bố trí tái định cư, về ô nhiễm môi trường…
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ dân đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng thời gian quy định. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những sai sót về quản lý hồ sơ, sổ sách, cập nhật chứng từ không đầy đủ ở một số các cơ sở và huyện, thành phố.
 
Duy Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp