Nghệ An: Các cấp Hội thực hiện hơn 12 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân
18:16 - 30/08/2023
(KNTC) - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND tỉnh chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chỉ đạo 21 Hội ND các huyện, thành thị hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 12.684 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 139 cuộc, cấp huyện 2.485 cuộc và cấp cơ sở 10.060 cuộc tại 4.106 đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực tiễn cơ sở, tập trung vào các nội dung trọng tâm triển khai trong từng năm và cả nhiệm kỳ như: Việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết của BCH Hội ND các cấp; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội, việc quản lý, sử dụng quỹ Hội; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; hoạt động của UBKT các cấp; quản lý và sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc chỉ đạo, triển khai phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh trực tiếp và phối hợp tổ chức 16 cuộc giám sát xã hội về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách phát triển ngành, nghề nông thôn. Các cấp Hội tổ chức 31 cuộc phản biện đối với các dự thảo: Chính sách, đề án của tỉnh liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để xây dựng các dự án phát triển trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức 2.066 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nông dân; tích cực tham gia với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND các cấp đánh giá đúng thực tiễn tình hình cơ sở, qua đó điều chỉnh, đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp để chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác Hội, phong trào nông dân đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp