Hội ND Bình Dương: Thực hiện 175 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội
09:39 - 24/05/2023
(KNTC) - Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh bám sát Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Trung ương Hội, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, chỉ đạo Hội ND các cấp nghiêm túc thực hiện.


Hội ND tỉnh đăng ký tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với nông dân nhằm thảo luận và triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Hội ND các cấp phối hợp tổ chức 8 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa hội viên, nông dân với Bí thư, Chủ tịch xã, phường, thị trấn, để hội viên, nông dân được trực tiếp trình bày những kiến nghị với lãnh đạo địa phương.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội thường xuyên cử cán bộ tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ; phối hợp với Hội đồng hòa giải cùng cấp tham gia hòa giải thành 43/43 vụ về tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tham gia đối thoại giải quyết 67đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.009 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 24.627 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cấp Hội tổ chức triển khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân đối với các dự án Luật như: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII; Văn kiện Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khoá VII trình Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của BCĐ Kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức 175 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, tập trung chủ yếu vào việc: Thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, công tác tổ chức Đại hội Hội ND cơ sở. Qua kiểm tra công tác tổ chức Đại hội cho thấy, các cấp Hội chấp hành nghiêm các nội dung, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên; đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp