Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra giám sát
10:12 - 14/08/2023
(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp được phát huy từ đó chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát được nâng lên.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên (Ảnh minh họa)


Công tác giám sát, phản biện xã hội giúp kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn với cấp ủy, chính quyền, từ đó điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.


Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, các cấp Hội chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức 1.433 cuộc kiểm tra về thực hiện Điều lệ Hội, triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ tiêu, quản lý các nguồn vốn vay, hiệu quả hoạt động của các THT, HTX, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp…


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ trì 3 đợt giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn Hà Tĩnh; “Thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh”.


Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp Cấp ủy, Chính quyền thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội ND các cấp; phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, hướng dẫn người dân không khiếu nại tố cáo vượt cấp, trái thẩm quyền.


Thời gian tới, các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đột xuất về chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội; việc thực hiện các chỉ tiêu trên giao, công tác quản lý tài chính, các nguồn vốn vay; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra để từng bước nâng cao hoạt động công tác kiểm tra, giám sát các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở; trực tiếp giám sát 02 chuyên đề đã đăng ký với Ủy ban MTTQ tỉnh; phối hợp tham gia các đoàn giám sát do MTTQ cùng cấp chủ trì. 

Vui Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp