Hội ND Quảng Bình: Tổ chức trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát
18:15 - 24/02/2023
(KNTC)-  Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh, năm 2022, các cấp Hội đã thực hiện được 449 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân.

(Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện; kiểm tra chuyên đề. Kết quả, Hội ND tỉnh đã tiến hành kiểm tra 24 lượt cơ sở, 16 lượt đơn vị huyện; Hội ND cấp huyện, cơ sở tổ chức 407 cuộc kiểm tra về thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội; hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, Chương trình ủy thác Ngân hàng Chính sách- xã hội, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội tổ chức kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân ở xã Bắc Trạch và Hội ND huyện Bố Trạch; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra hoạt động ủy thác tại huyện Lệ Thủy.

Trong năm, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội chú trọng nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Hội ND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát liên ngành và tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa và các xã Nam Trạch, Đại Trạch, Văn Hóa, Thạch Hóa.

Đồng thời, Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại điểm cầu Quảng Bình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân. Hội ND cấp huyện, cơ sở phối hợp tổ chức 60 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân. Cán bộ Hội thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện và hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kịp thời nắm bắt vướng mắc, bức xúc của nông dân để kiến nghị, phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp.

Nhờ gắn công tác  kiểm tra, giám sát với công tác giám sát, phản biện xã hội qua đó kịp thời biểu dương những cách làm hay, những mô hình, điển hình tiên tiến cũng như  kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế; đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Lê Trung
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp