Hội ND Quảng Bình: Tổ chức 165 cuộc kiểm tra, giám sát
17:04 - 12/05/2023
(KNTC)- Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch  kiểm tra, giám sát; ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội tổ chức thực hiện quy chế hoạt động, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội; kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp.

ảnh minh họa
Sáu tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời, phối hợp với ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình ủy thác tại Hội ND xã Phúc Trạch và Hội ND huyện Bố Trạch.

Hội ND các cấp tiến hành 165 cuộc kiểm tra, trong đó, cấp huyện tổ chức 52 cuộc kiểm tra tại các cơ sở Hội, cơ sở Hội tổ chức 113 cuộc kiểm tra tại các chi, tổ Hội, tập trung vào việc: Thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, giao chỉ tiêu thi đua đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, Hội ND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Qua kiểm tra cho thấy, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; bám sát chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND cơ sở đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, 150/150 cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện tại Hội ND huyện Bố Trạch; hoạt động ủy thác ngân hàng CSXH đã xây dựng được quy chế quản lý và sử dụng phí ủy thác đúng quy định, thực hiện ghi chép sổ sách, lưu giữ hồ sơ, tài liệu đầy đủ.
Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp