Hội ND huyện Yên Bình (Yên Bái): Thực hiện hơn 280 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở
15:24 - 31/03/2023
(KNTC) - Năm 2022, Hội ND huyện bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Yên Bái, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội cấp dưới triển khai thực hiện 284 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại các cơ sở Hội, chi Hội, tổ Hội, trong đó Hội ND huyện tổ chức 24 cuộc, Hội ND cấp xã 260 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Điều lệ Hội, các Nghị quyết BCH Trung ương Hội khóa VII, nhất là 3 Nghị quyết 04, 05, 06 về xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; hoạt động của các chi Hội, tổ Hội; việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ HTND, hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên nông dân; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ trì giám sát việc phối hợp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Bên cạnh đó, Hội ND huyện phối hợp tổ chức 03 cuộc giám sát xã hội việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn; giám sát thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Các cấp Hội trong huyện phối hợp Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 28 cuộc giám sát xã hội đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025…

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT các cấp Hội trong huyện được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, sâu sát tình hình tại các chi hội, tổ hội và hội viên nông dân. Qua kiểm tra, hoạt động của tổ chức cơ sở Hội có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp; các phong trào, hoạt động của Hội sôi nổi, thực chất với hội viên nông dân hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân của huyện.
Minh Hiếu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp