Hội ND Khánh Hòa: Tổ chức trên 3.600 cuộc kiểm tra
16:47 - 17/08/2023
(KNTC)- Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hệ thống Ủy ban Kiểm tra được thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở đưa công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, bài bản, sát với yêu cầu thực tế của tổ chức Hội, góp phần tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngày càng hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của tổ chức Hội.

Ảnh minh họa, nguồn Internet
Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra 3.671 cuộc, tập trung vào: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của tổ chức Hội; việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Hội cấp mình và cấp trên; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm đi sâu vào việc sinh hoạt của chi, tổ Hội và công tác hội viên, quản lý, sử dụng các nguồn vốn như: Quỹ HTND, vốn liên tịch với ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, vốn ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội. Những đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát là Ủy ban Kiểm tra Hội ND thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh.

Bên cạnh đó, công tác giám sát xã hội ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh. Từ năm 2018 đến nay, Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp giám sát việc triển khai Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND”, giai đoạn 2016 - 2020; việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; chủ trì, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp Hội triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; hoạt động của các cấp Hội thiết thực, chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân góp phần xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 

Thảo Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp