Đà Nẵng: Các cấp Hội thực hiện 300 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở
14:40 - 31/05/2023
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, Hội ND thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo Hội cấp dưới triển khai thực hiện 300 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó: Hội ND thành phố tổ chức 09 cuộc, Hội cấp huyện và cơ sở thực hiện 291 cuộc kiểm tra, giám sát tại các đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực tiễn cơ sở, tập trung vào các nội dung, chương trình trọng tâm triển khai trong 6 tháng đầu năm như: Việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết của BCH Hội ND các cấp; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội; việc quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên nông dân...

Hội ND thành phố tổ chức kiểm tra chuyên đề tại 09 đơn vị Hội cấp dưới trong việc triển khai thực hiện 03 đề án về: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân trong tình hình mới, phù hợp với quá trình đô thị hóa; xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành THT, HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND thành phố chủ động đăng ký với Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện giám sát xã hội năm 2023 về chuyên đề Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã: Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Các cấp Hội của thành phố chủ trì và phối hợp tham gia thực hiện 12 cuộc giám sát với nhiều kiến nghị, giải pháp được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, điều chỉnh phù hợp. Nội dung giám sát tập trung vào việc: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các kiến nghị, phản ánh của cử tri, Nhân dân và hội viên, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm...

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra với nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo. Cán bộ, hội viên, nông dân thi đua lập thành tích, tổ chức thành công Đại hội Hội ND cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, từ đó củng cố, xây dựng các cấp Hội ND thành phố vững mạnh hơn.
Bảo An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp