Hội ND Lào Cai: 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức 19 đợt kiểm tra, giám sát
11:03 - 13/06/2023
(KNTC) – Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra theo quy định.

ảnh minh họa
Ngay từ đầu năm, UBKT Hội ND từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng và ban hành 162 chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm Hội ND cấp cơ sở để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị tiếp theo và chỉ đạo Đại hội Hội ND cấp huyện; phối hợp kiểm tra hoạt động Quỹ HTND; việc quản lý, sử dụng phí ủy thác của hai ngân hàng, Tổ TK&VV; đối chiếu vốn vay ngân hàng CSXH, chỉ đạo cơ sở Hội nhận ủy thác đôn đốc, thu lãi, xử lý nợ đến hạn; hoạt động của chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và Hội ND cơ sở tổ chức 19 đợt kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, sử dụng vốn vay của Quỹ HTND và các ngân hàng tại 19 xã, 39 chi Hội, 18 Tổ TK & VV và trên 70% số hộ vay.

Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và chủ trì 02 cuộc giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn và xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tham gia giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chủ trì.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

Bảo Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp