Thành phố Hồ Chí Minh: Các cấp Hội thực hiện 447 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở
15:23 - 29/06/2023
(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2023, Hội ND thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội ở cơ sở triển khai thực hiện 447 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó: Hội ND thành phố tổ chức 38 cuộc, cấp huyện thực hiện 153 cuộc, cấp cơ sở thực hiện 256 cuộc kiểm tra, giám sát tại các đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chương trình, hoạt động trọng tâm triển khai trong 6 tháng đầu năm tại các cấp Hội như: Công tác đánh giá, tổng kết việc thi hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của BCH Hội ND các cấp; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội cấp cơ sở, cấp huyện; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội; việc quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên, nông dân...

Hội ND thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND huyện Cần Giờ; công tác đào tạo nghề cho hội viên nông dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 1.522 lượt góp ý cụ thể vào 33 điều liên quan đến nông nghiệp, nông dân; triển khai trong các cấp Hội 3 đợt lấy ý kiến góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội với 570 lượt góp ý; tổ chức lấy ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2026. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 21 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân.

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm 2023. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp