Cần Thơ: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở
17:17 - 28/02/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, cán bộ Hội đã tham gia vào các tổ hòa giải, hội đồng hòa giải tiến hành hòa giải thành 4.267 vụ việc góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư.

(Ảnh minh họa)

Hiện nay, trên điạ bàn thành phố có 81 hội đồng giải quyết khiếu nại tố cáo với 795 thành viên và 1.794 tổ hòa giải với trên 10.500 thành viên, trong đó có 2.218 thành viên là cán bộ Hội và hội viên nông dân cùng với các Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, chi Hội trưởng Hội ND, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và hội viên nông dân có uy tín, am hiểu pháp luật.

Đặc biệt, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 5.267 vụ khiếu nại tố cáo, nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, hỗ trợ, bồi thường khi giải phóng mặt bằng, xét duyệt hỗ trợ tái định cư... Hội tham gia hòa giải 5.267 vụ, hòa giải thành 4.267 vụ và chuyển về cấp có thẩm quyền 998 vụ. Trong đó Hội trực tiếp tham gia hòa giải 3.615 vụ. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ.

Song song với công tác hòa giải, việc tổ chức tiếp công dân và cán bộ, hội viên, nông dân của các cấp Hội được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Đồng thời, đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân thường kỳ tại trụ sở tiếp dân của Ủy ban nhân dân. Trong 05 năm qua các Hội đồng giải quyết tranh chấp, tổ giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ hòa giải các cấp đã tiếp 2.364 buổi với 7.132 lượt người, trong đó tiếp 96 đoàn đông người. Đồng thời, các cấp Hội đã tiếp nhận 1.358 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết trên tổng số 7.132 đơn thư và 6.271vụ việc được giải quyết, chuyển 861 vụ đến cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia trong đoàn liên ngành để giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân để vận động, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa nông dân với nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân.

 Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt của các chi, tổ Hội, Hội ND các cấp trực tiếp tham gia sinh hoạt với hội viên, nông dân, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất phối hợp giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. Đa số các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân đều liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,…Tại các buổi sinh hoạt hội viên, nông dân đã được Hội hướng dẫn, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, hợp lý, đúng pháp luật và được hội viên nông dân chấp nhận. Đặc biệt, tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tích cực bám cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình, tuyên truyền, động viên tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, 98 Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 708 thành viên được Hội ND cơ sở tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và duy trì hoạt động, củng cố, phát triển mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ tư vấn pháp luật. Qua các Câu lạc bộ, nông dân được thông tin, được trợ giúp pháp lý, tư vấn về pháp luật, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm, từ đó cũng giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hội viên nông dân.

Nhìn chung, nhờ sự chủ động tham gia tích cực vào công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo mà các vụ việc đưa ra hòa giải có sự tham gia của Hội ND thường có tỷ lệ hòa giải thành cao. Thông qua các tổ hòa giải, các Câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy để phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý hiệu quả nhất, góp phần giải quyết tranh chấp hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, ngăn ngừa vi phạm pháp luật có thể nảy sinh từ cơ sở./.

Thanh Yên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp