HND Long An: Hòa giải thành trên 3000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp
15:02 - 30/12/2019
(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp hòa giải thành 3.198 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân. Góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn đinh trật tự, an toàn trên địa bàn nông thôn.

(Ảnh minh họa)
Để hạn chế các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh thành khiếu kiện, các cấp Hội đã tham gia hòa giải  thành 3.198 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, các ban, ngành chức năng, tham gia tiếp dân cùng chính quyền qua đó giải quyết được 751 vụ tranh chấp khiếu nại của nông dân. Đặc biệt, đã chủ động đề xuất, tiến hành giải quyết, trả lời cho hội viên, hướng dẫn gửi đơn đúng nơi, đúng chỗ giảm khiếu nại sai, vượt cấp.

Đồng thời các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, sinh hoạt chi, tổ Hội tổ chức được 8.187 buổi có 226.656 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 484 cuộc cho  1.777 trường hợp, giải đáp, trả lời phần lớn những vướng mắc, thiếu hiểu biết pháp luật của hội viên, nông dân ngay tại cơ sở.

Trong năm, Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập,củng cố Ban chỉ đạo 81 của 15/15 huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 81, xây dựng chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội ND cùng cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND thành phố Tâm An, Hội ND xã Bình Tâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai  xây dựng mô hình điểm do Trung ương Hội hỗ trợ về  “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An. Nhờ đó đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nông dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở, giám sát. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân. Bên cạnh mô hình của Trung ương Hội, mỗi huyện, thị, thành phố đều có xây dựng mô hình điểm qua thực hiện để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

Cùng với đó, việc phối hợp với các tổ chức Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ trong giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân về việc quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện ở 03 xã của 3 huyện: Đức Huệ, Vĩnh Hưng và Thạnh Hóa; tiến hành giám sát Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Nhờ tích cực phối hợp với chính quyền và các ban,ngành địa phương trong thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội vừa là một cánh tay đắc lực trong việc chung sức cùng với chính quyền và các ban, ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân, thể hiện  các cấp Hội ngày càng làm tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân ,/.
Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp