Hội ND Bến Tre: Tham gia hòa giải thành công trên 600 vụ việc
17:27 - 30/12/2019
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, năm 2019, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tham gia hòa giải 683 vụ, thành công 626 vụ việc.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Năm 2019, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tham gia hòa giải 683 vụ, thành công 626 vụ việc. Nội dung hòa giải tập trung vào giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, môi trường,... Các hòa giải viên đã vận dụng tốt phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức để phân tích, giáo dục, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, góp phần trong việc giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cộng đồng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Toàn tỉnh có 159 Câu lạc bộ nông dân với 3.032 thành viên. Năm 2019, các cấp Hội phối hợp với ngành tư pháp tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 259 cuộc cho 3.975 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tập huấn 11 cuộc với 683 lượt người dự; cấp phát 36.000 quyển văn bản luật mới cho các hòa giải viên, 500 tờ gấp pháp luật, 52 tờ tin Tư pháp đến tận cơ sở Hội, làm tài liệu sinh hoạt Hội, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cấp Hội tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, Chính quyền và Hội cấp trên; tham gia đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành... góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác hòa hòa ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân và tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào nâng cao công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp Hội. Từ những kết quả đã đạt được, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, có những giải pháp thiết thực, cụ thể thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân và tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chu Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp