Bến Tre: Hòa giải thành trên 10 nghìn vụ việc
09:55 - 02/07/2019
(KNTC) – Xác định công tác phối hợp thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung giao ước thi đua hàng năm của các cấp Hội, 9/9 huyện, thành Hội trên địa bàn đã triển khai kế hoạch phối hợp với Phòng Tư Pháp, đề ra các nội dung chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Hội ND tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp kiện toàn các tổ hòa giải theo quy định (Ảnh minh họa)Từ năm 2014- 2018, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành cơ sở và sinh hoạt chi, tổ Hội hàng tháng, tháng quý, qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, qua các phương tiện truyền thông đại chúng.


Qua đó, số lượng cán bộ Hội làm công tác hòa giải cơ sở được truyên truyền ngày càng tăng, gồm: Các đồng chí Chủ tịch Hội ND huyện tham gia Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tại các huyện, 159 đồng chí Chủ tịch Hội ND cơ sở là tuyên truyền viên pháp luật.


Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên củng cố, kiện toàn 159 Câu lạc bộ nông dân, công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý gắn với sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ. Mỗi Câu lạc bộ có 20- 35 thành viên tham gia. Hoạt động của Câu lạc bộ góp phần nâng cao ý thức  tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Năm năm qua, Hội ND tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp kiện toàn các tổ hòa giải theo quy định. Theo đó, các tổ hòa giải ở cơ sở được trang bị, cung cấp các văn bản pháp luật phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở của hội viên, nông dân.


Đội ngũ hòa giải viên được cung cấp tài liệu Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, sổ tay hòa giải, đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải. Thành viên của các tổ hòa giải gồm những thành phần nòng cốt theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở gồm: Trưởng ấp, MTTQ, Hội ND, Hội Phụ nữ.


Đến nay, các cấp Hội đã tham gia hòa giải thành trên 10 nghìn vụ việc về tranh chấp dân sự, quan hệ hôn nhân gia đình, tranh chấp lối đi, mâu thuẫn, xích mích trong đời sống xã hội.


Trong quá trình thực hiện công tác hòa giải cơ sở, các cấp Hội luôn tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền phố biến Luật Hòa giải cơ sở, các văn bản thi hành, trao đổi trước những vụ việc phức tạp. Đồng thời, Hội tham gia với tư cách là hòa giải viên trực tiếp đối với những vụ việc mà các bên liên quan là hội viên, nông dân, nhờ đó số vụ việc hòa giải thành ngày càng tăng, đạt chất lượng cao.


Có thể thấy, việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở đã góp phần giảm số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người trên địa bàn và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
 

An Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp