Sóc Trăng Hòa giải thành gần 900 vụ việc
16:56 - 26/12/2019
(KNTC) Trong năm 2019, Hội ND các cấp phối hợp các ngành, Mặt trận, đoàn thể cùng cấp tham gia hòa giải được 1.122 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó hòa giải thành 898 đơn, chuyển các cơ quan chức năng 224 đơn không thuộc thẩm quyền , góp phần  hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp trong nông dân.

Hội Nông dân các cấp phối hợp ngành chức năng tiếp công dân được 886 lượt người; tiếp nhận 226 đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết theo thẩm quyền 139 đơn, chuyển 87 đơn cho các cơ quan chức năng. Trong năm Hội ND cơ sở phối hợp chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại với nông dân 1.063 cuộc (trong có 445 cuộc đối thoại tiếp công dân ở 89 cơ sở được hỗ trợ kinh phí theo Thông tư số 151 của Bộ tài chính). Nội dung đối thoại tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình…
Hội ND huyện Long Phú phối hợp UBND và các ngành cùng cấp tổ chức  đối thoại với 70 hội viên, nông dân. Cấp tỉnh dự kiến tổ chức đối thoại lần thứ 2 vào tháng 12/2019.
Hội Nông dân cơ sở tổ chức 762 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho39.153  hội viên, nông dân  (trong đó CLB Nông dân với pháp luật tuyên truyền được 13.868 lượt người dự). Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 135 cuộc cho 7.382 lượt người.
Trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố củng cố nâng cao chất lượng hoạt động  91 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hiện có 2.695 cán bộ, hội viên nông dân tham gia (tăng 03 câu lạc bộ: Song Phụng,  xã Long (huyện Long Phú), phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) Đặc biệt xã Song Phụng huyện Long Phú  được Trung ương Hội chọn làm điểm triển khai xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” gắn với xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, ngày 16/7 Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân xã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ
Sau khi ra mắt, Hội tổ chức mở 09 lớp tập huấn, tuyên truyền cho 540 lượt người dự; thành phần  gồm thành viên câu lạc bộ, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu ở cơ sở; nội dung tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động CLB; công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở.
Bên cạnh đó Hội ND tỉnh phối hợp Hôi Nông dân xã Song Phụng  triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện công tác đối thoại, tiếp công dân; tham gia hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo tổng kết mô hình theo hướng dẫn của Trung ương Hội.
 
Hội Nông dân  tỉnh còn  tiếp nhận và cấp phát 880 quyển tài liệu gồm Sổ tay hỏi - đáp pháp luật và sách pháp luật các loại,  2.550 tờ nội dung hỏi đáp pháp luật, nguồn từ Trung ương Hội và ngành Tư pháp tỉnh, huyện hỗ trợ.
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cơ sở tạo chuyển biến tích.
Kiều Diễm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp