Bắc Giang: Tích cực tham gia giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
16:07 - 05/08/2019
(KNTC) - Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội ND tỉnh.

Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội (Ảnh minh họa)


Tỉnh ủy có Công văn số 1579 của Thường trực Tỉnh ủy nhất trí để Hội ND tỉnh tiến hành các nội dung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019.


Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16- KH/HNDT chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố triển khai tới 100% các cấp Hội thực hiện nội dung giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trên cơ sở đó, 10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chủ động tham gia.


Hội ND tỉnh đã phối hợp với các Ban của TƯ Hội NDVN tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị và nghiệp vụ giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho trên 240 cán bộ Hội các huyện, thành phố, cơ sở và chi Hội; phát hơn 5.000 tờ rơi về pháp luật quản lý phân bón.


 Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý nhà nước của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn về an toàn thực phẩm; mời các cơ quan liên quan tham gia đoàn giám sát, ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát gồm 12 đồng chí trong đó có lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, lãnh đạo Hội ND tỉnh và các ban của Hội ND tỉnh, giám sát tại 4 huyện, thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019.


Đồng thời, các huyện, thành Hội đã xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao vai trò giám sát xã hội tại địa phương, nhằm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời tham gia phản biện, góp ý vào Đề án sát nhập đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội NDVN.


Có thể thấy, việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đã phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội.


Sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức chính trị, xã hội trong  công tác giám sát, phản biện góp phần quan trọng vào việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 

Lưu Chí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp