Tiền Giang: Hòa giải thành trên 600 vụ việc mâu thuẫn của nông dân
23:34 - 27/11/2019
(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND đã phối hợp hòa giải 946 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân, trong đó hòa giải thành 660 vụ việc góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

(Ảnh minh họa)
Trong công tác phối hợp tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, Hội ND tỉnh thường xuyên cùng với Thanh tra tỉnh, các Sở ngành đối thoại và giải quyết các khiếu nại, vướng mắc của nông dân. Trong năm, Hội đã phối hợp giải quyết được trên 119 đơn khiếu nại không đồng ý các quyết định giải quyết lần đầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời, các cấp Hội đã tiếp nhận 815 đơn thư khiếu nại, tố cáo và tham gia phối hợp, đối thoại giải quyết 229 đơn chủ yếu về tranh chấp ranh giới đất đai, đường đi lối xóm, công tác  thu hồi đất, đến bù và bố trí tái định cư...

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật của nông dân, Hội ND còn phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên phổ biến, quán triệt pháp luật tại các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; đăng tải trên Tờ tin công tác Hội; thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các ấp trên địa bàn tỉnh với 12.479 buổi tuyên truyền cho 607.466 lượt người tham dự về các lĩnh vực pháp luật về hòa giải, đất đai, dân sự, khiếu nại, tố cáo... gắn với việc hướng dẫn, giải thích cho nông dân, giúp nông dân tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.

Trong năm, tỉnh Hội đã tổ chức 11 lớp tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.296 chi Hội trưởng, chi Hội phó, các tổ trưởng, tổ phó nông dân tại 11 huyện, thị, thành về những nội dung cơ bản của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Nghị quyết số 27- NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm”; Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cho trên 65.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh thường xuyên cung cấp các tài liệu Hỏi-Đáp pháp luật đến các chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền PBGDPL cho hội viên, nông dân, cụ thể như: Sổ tay hỏi – đáp pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý phân bón; Sổ tay hỏi – đáp về một số tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự...


Một trong những hoạt động trọng tâm năm 2019 của Hội ND tỉnh là tổ chức thực hiện giám sát pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Các đoàn giám sát thành phần là Hội ND tỉnh, Ủy ban Mặt Trận tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương, Cục quản lý thị trường. Đối tượng giám sát là Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây, thị xã Cai Lậy và Ủy ban nhân dân 3 xã thuộc 3 huyện, thị trên. Đoàn giám sát mời khảo sát, trao đổi trực tiếp với các hộ nông dân và các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Sau đó, Đoàn làm việc với UBND huyện, UBND các xã được chọn. Qua giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra; trên địa bàn các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy tại thời điểm giám sát không phát hiện thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục và thuốc cấm sử dụng.


Có thể thấy, các họat động của tổ chức Hội đã bám sát các chương trình mục tiêu phát triển của địa phương, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nhiều hơn với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. /.
Liên Vân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp