Tây Ninh: Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
16:42 - 27/09/2019
(KNTC)- Tính đến nay, Hội ND tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 82 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.928 thành viên, kết hợp cùng các nhóm tuyên truyền viên nòng cốt hình thành mạng lưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân tại cơ sở.

(Ảnh minh họa)
Hoạt động của các Câu lạc bộ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nông dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đi đôi với đó là mô hình tủ sách pháp luật được duy trì hoạt động hiệu quả, hiện 95/95 xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

Chú trọng đến xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật, Hội ND tỉnh đã tổ chức 09 lớp phổ biến pháp luật về Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình cho hơn 900 tuyên truyền viên; 09 buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm, các vụ việc điển hình cho hơn 600 cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Ban an toàn giao thông cung cấp 26.376 tài liệu hỏi- đáp hơn 79.000 tờ rơi, tờ bướm pháp luật tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật bình đẳng giới, Luật giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được tổ chức thường xuyên, đa dạng ngoài hình thức tuyên truyền miệng còn thực hiện thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ chi, tổ Hội, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 168.798 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 7.402.747 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Phối hợp với các sở, ngành chức năng, Hội thi “ Nông dân với kiến thức pháp luật”; hội thi “An toàn giao thông liên xã” năm 2013; hội thi “Tuyên truyển viên giỏi” năm 2015; Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông đường bộ lần thứ nhất” năm 2019. Các cuộc thi đã tạo nên sân chơi kiến thức phù hợp dân trí, hấp dẫn và thu hút được đông đảo hội viên, nông dân tham gia, cổ vũ, có sức lan tỏa rộng, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Những năm tới, các cấp Hội tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nhằm phát huy vai trò làm chủ và khuyến khích sự tham gia của hội viên, nông dân đưa pháp luật vào cuộc sống ngày càng kịp thời, hiệu quả./. 
Trần Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp