Bình Phước: Hội ND tham gia hòa giải gần 2.000 vụ việc mâu thuẫn
16:39 - 28/06/2019
(KNTC) - Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tiếp nhận và tham gia hòa giải 1.820 vụ việc. Trong đó tiến hành hòa giải thành 405 vụ việc, chuyển 1.415 vụ việc hòa giải không thành đến Tòa án và các ngành chức năng.

(Ảnh minh họa)
Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, việc bạo hành  gia đình, các  tranh chấp, xích mích  mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Nhìn chung, thời gian qua các Tổ hòa giải hoạt động tích cực, có nhiều vụ việc mâu thuẫn phức tạp được hòa giải thành từ đó góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, xích mích trong cộng đồng, xây dựng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân trong khu dân cư. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy một số tranh chấp, mâu thuẫn ngày càng phức tạp, khó giải quyết bằng con đường vận động, hòa giải vì các mâu thuẫn chủ yếu đều phát sinh từ lợi ích kinh tế của các bên nên việc hòa giải ở cơ sở gặp không ít khó khăn.

Cùng với đó, công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác hòa giải, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Nông dân chú trọng thực hiện. Đến nay đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở có hơn 111 người. Thành lập 03 câu lạc bộ nông dân với pháp luật ở 03 cơ sở Hội, mỗi  câu lạc bộ có 50 thành viên tham gia, hàng tháng tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền những văn bản pháp luật mới được ban hành cho các thành viên câu lạc bộ và đội ngũ cọng tác viên, tuyên truyền viên tại địa bàn.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia tổ hòa giải, hòa giải viên, các cập Hội phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, đất đai và cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân cho 4.386 cán bộ Hội là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của 11 huyện, thị xã.

 Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh rất quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong 5 năm qua các cấp Hội phối hợp tổ chức 15.526 buổi có 950.000 lượt tham gia; trợ giúp pháp lý 1.575 buổi cho 150.642  cán bộ, hội viên,nông dân và các đối tượng chính sách. Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc việc cùng chính quyền và ngành chức năng tham gia tiếp công dân, giải quyết các khiếu kiện về đất đai, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình, hôn nhân…

Những năm qua chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả. Các Tổ hòa giải thường xuyên được nhìn chung, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được Hội Nông dân các cấp, các ngành củng cố, kiện toàn, mặc dù việc tổ chức và hoạt động hòa giải còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhìn chung, những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng phát triển, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều tranh chấp mâu thuẫn được giải quyết kịp thời, hạn chế các đơn thư khiếu kiện, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần giữ vững trật tự kỷ cương xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất nâng cao đời sống, phát huy dân chủ và thực hiện công bằng xã hội./.
                                                                                     
Lâm Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp