Thừa thiên- Huế: Hòa giải thành trên 2000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn
13:15 - 28/05/2019
(KNTC)- Trong năm năm qua các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan hòa giải thành 2.164 trên tổng số 3.723 vụ việc mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, ly hôn, bạo lực gia đình và các mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư nông thôn. Góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nông dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các tổ hòa giải tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả. Hàng năm, Hội ND tỉnh  xây dựng Kế hoạch chung và chỉ đạo Hội ND cấp huyện thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hội ND tỉnh đưa nội dung hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.301 Tổ hòa giải với 7.536 hòa giải viên tại các thôn, bản, tổ dân phố. Các tổ hoà giải được cơ cấu  đầy đủ các thành phần như: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Già làng, Trưởng bản, Trưởng Ban Mặt trận, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và những người có uy tín, đủ năng lực được lựa chọn. Ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành viên tổ hoà giải còn có đại diện là người dân tộc thiểu số.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, Hội ND tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua nhiều hình thức như:  Tổ chức 41lớp tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho gần 3.000 lượt hội viên, nông dân; tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân với an toàn giao thông”; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội về Luật Hòa giải ở cơ sở, các tình huống về hòa giải. Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức được 15.105 buổi tuyên truyền pháp luật cho 735.084 lượt người

Ngoài ra, để cung cấp thêm kiến thức về pháp luật cho cán bộ Hội, các hòa giải viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã nhân bản 21.250 cuốn tài liệu tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, tờ rơi pháp luật về các nội dung liên quan quản lý Nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Căn cước Công dân...

Đồng thời, Hội đã nhận được hơn 10.000 tờ rơi pháp luật các loại của Sở Tư pháp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HDDND các cấp, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Đất đai, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn thực phẩm.

Có thể nói, việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực trong đời sống xã hội, đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.
                                                                          

Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp