Vĩnh Long: Hòa giải thành 157 vụ việc
10:50 - 02/12/2019
(KNTC)  Năm 2019, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội.

Hội ND các cấp đã tham gia hòa giải 255 vụ, trong đó, hòa giải thành 157 vụ, chuyển lên cấp trên 33 vụ, nội dung hòa giải: tranh chấp đất đai, hôn nhân, quyền thừa kế,… Phối hợp cảm hóa giáo dục 153 đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội.
Trên cơ sở những kiến thức pháp luật và nghiệp vụ được trang bị, trong năm qua, các hoà giải viên cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giải quyết các  tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống.
Ngoài ra, Hội ND các cấpbố trí, hoặc lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào các chương trình hội thảo, chuyển giao KHKT tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật như: Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm - chống lãng phí; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật bảo vệ môi trường; Luật CBCC; Luật Viên chức; Luật dân quân tự vệ; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật lâm nghiệp; Luật cơ quan đại diện Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
Đồng thời, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp Hội  được tỉnh quan tâm và đẩy mạnh. Cấp ủy đảng, người đứng đầu chỉ đạo việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan thành lập BCĐ, xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai trong cơ quan, văn bản chỉ đạo thực hiệnquy chế dân chủ trong hoạt động; tổ chức các cuộc họp giao ban, định kỳ 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cuối năm tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan tại hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định; tổ chức họp lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức và bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi khi cán bộ công chức ( khi có lý do chính đáng), đảm bảo giải quyết công việc dân chủ, khách quan, công tâm đúng chuẩn mực người cán bộ; xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật, những kiến nghị của cán bộ, công chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan.
 
Kiều Diễm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp