Hội ND thành phố Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 489 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
17:19 - 25/09/2019
(KNTC) - Sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, các cấp Hội đã tổ chức 4.075 buổi tuyên truyền, tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 489.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Hiến pháp năm 2013 tới cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành thanh tra, tư pháp và chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ cở; qua các buổi sinh hoạt định kỳ của chi Hội, tổ Hội; qua các Câu lạc bộ, các tổ hòa giải cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND thành phố đã tiếp nhận và phát hành 67.500 tờ gấp, 3.455 sổ tay hỏi đáp pháp luật, tuyên truyền pháp luật cho các cấp Hội; phối hợp với Sở Tư pháp thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý về: Đất đai, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,...

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội trong thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không đúng sự thật giảm rõ rệt; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ND các cấp ngày càng vững mạnh.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp