Hội ND Quảng Ngãi: Tổ chức hơn 50 nghìn buổi phổ biến, giáo dục pháp luật
16:54 - 18/09/2019
(KNTC)- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp với Sở Tư pháp tới cán bộ, hội viên, nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ban, ngành  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức: Thông qua các hội nghị tập huấn, các hội thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, xây dựng các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mô hình “Tổ tự quản”…  

Các cấp Hội ND đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức hơn 50.100 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 3.270.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 1.790 hội nghị triển khai các văn bản mới được ban hành có liên quan đến đời sống nông dân như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ, Luật lao động… Hàng năm, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp; các cấp Hội phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân ở cơ sở với trên 1.350 lượt đối tượng là người nghèo và đối tượng chính sách, giúp giải đáp những mâu thuẫn, vướng mắc, hướng dẫn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, nông dân.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã xây dựng, thành lập, củng cố kiện toàn Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở và tổ chức tập huấn, triển khai các chính sách pháp luật mới cho thành viên Câu lạc bộ để chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân tại cơ sở. Xây dựng 68 tủ sách ở cơ sở và trang bị cho hơn 10.000 đầu sách pháp luật và tờ rơi các loại để làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền và tìm hiểu, tiếp cận  kiến thức pháp luật của hội viên, nông dân. 
  
Có thể nói, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhờ đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp được củng cố vững chắc.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp