Bắc Giang: Tuyên truyền mô hình "Ngày pháp luật" cho trên 929 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
16:08 - 30/08/2019
(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp được 215 cuộc với trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên.

Ngoài ra, các cấp Hội còn thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” tới 100% Hội ND cơ sở. Ngoài đợt cao điểm thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định, Hội ND các cấp còn tổ chức “Ngày pháp luật” gắn với sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 8.844 buổi sinh hoạt chi hội chuyên đề về phổ biến Hiến pháp; tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” được 13.183 buổi cho 929.768 lượt người; trợ giúp pháp lý cho 60.215 lượt người , giải quyết 391 đơn, thư  khiếu nại, tố cao; hòa giải thành công 167  vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở, chủ yếu về các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình...
 
Hội ND tỉnh tổ chức tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” bằng nhiều hình thức như: Qua Bản tin, Thông tin nội bộ Hội ND tỉnh hàng quý, qua trang Website của Hội ND tỉnh, Báo, Đài ở địa phương và Trung ương, qua các hội nghị, tập huấn.
 
Hội ND tỉnh phát hành 60.000 cuốn bản tin và  thông tin nội bộ, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền trên trang Website Hội ND tỉnh; chỉ đạo và tổ chức cuộc thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh thu hút hàng nghìn hội viên, nông dân tham gia thi và cổ vũ. Qua đó, đã tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các cấp Hội với chính quyền ở địa phương.
 
Nội dung tuyên truyền chủ yếu gồm: các văn bản pháp luật mới ban hành, những điển hình của các tập thể, cá nhân về gương mẫu trong chấp hành, thực thi chính sách pháp luật, các gương người tốt việc tốt, về phong trào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Ngoài đợt cao điểm thực hiện “Ngày pháp luật” từ ngày 03-09/11, Hội ND tỉnh tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào ngày 03 hàng tháng gắn với buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung sinh hoạt chủ yếu gồm: Nghe thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các đồng chí cán bộ trong cơ quan phản ánh tình hình dư luận xã hội, phản ánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở huyện, cơ sở được phân công theo dõi, phụ trách. Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Hội ND tỉnh thông qua kết quả hoạt động của Chi bộ, cơ quan trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng sau.
 
Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu Hiến pháp, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Hiến pháp bằng nhiều hình thức, trong đó có việc thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" hàng tháng; nói chuyện chuyên đề, tổ chức tọa đàm, trao đổi các nội dung của Hiến pháp; cung cấp tài liệu cho các tủ sách pháp luật của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phát hành tờ gấp hoặc tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành Bản tin Nông dân số chuyên đề về Hiến pháp để giới thiệu, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp. Qua đó đã giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.
Hồng Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp