Ninh Bình: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 420 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
17:45 - 28/08/2019
(KNTC) - Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được trên 3.900 buổi tuyên truyền, tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 420 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND các cấp trong tỉnh đã tổ chức 21 cuộc kiểm tra định kỳ hàng năm về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua như Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân... Hội ND tỉnh đã cấp phát trên 22 nghìn tờ rơi, 600 đầu sách phổ biến, tuyên truyền cho các cấp Hội và Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", hỗ trợ 30 cơ sở Hội xây dựng "Tủ sách pháp luật".

Hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hội viên, nông dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các quy định của nhà nước về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Thông qua giám sát, các cấp Hội tập trung tuyên truyền để nông dân nắm chắc những việc người dân được biết được bàn, được giám sát, kiểm tra, được tham gia tự quản. Đến nay, Hội ND tỉnh và Hội ND cấp huyện đã tổ chức được 43 cuộc giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

Hội ND các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện đã tổ chức được 27 cuộc đối thoại trực tiếp với 3.515 cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai với 205 lượt cán bộ Hội các cấp tham gia.

Hội ND tỉnh tham gia 240 buổi tiếp công dân tại trụ sở tỉnh, tham gia tư vấn pháp luật cho trên 15 nghìn lượt nông dân. Đội ngũ cán bộ Hội ND cấp cơ sở trong tỉnh đã tham gia và phối hợp hòa giải thành công 1.903 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, phối hợp giải quyết 586 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp đã tiếp 123 lượt công dân đến gửi đơn thư, khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp cới ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức trợ giúp pháp lý cho trên 20 nghìn lượt cán bộ, hội viên.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp trong tỉnh đã xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật; được UBND tỉnh bố trí, phân bổ nguồn ngân sách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát, phản biện xã hội.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 32, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; tình trạng khiếu nại, tô cáo vượt cấp, không đúng sự thật giảm rõ rệt; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ND các cấp ngày càng vững mạnh.
Minh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp