Sóc Trăng: Tổ chức thực hiện Phổ biến giáo dục, pháp luật
16:17 - 28/08/2019
(KNTC)- Là thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện. Hội ND các cấp đã thể hiện tốt vai trò của tổ chức mình trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Ảnh minh họa


Các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đồng bộ, quan tâm tư vấn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các biện pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những đề nghị của Hội ND  tỉnh (kể cả các thành viên ở Ban, Ngành) được Hội đồng hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Hội ND các cấp.


Hàng năm Hội ND các cấp phối hợp các sở, ban, ngành cùng cấp tổ chức Hội thi “Nông dân tìm  hiểu pháp luật”, “Hội thi tuyên truyền viên giỏi”. Kết quả, cấp huyện tổ chức được 150 cuộc, có 15.868 cán bộ, hội viên tham gia và cỗ vũ; cấp tỉnh 15 cuộc thu hút trên 3.000 lượt cổ động viên tham gia cổ vũ. Thông qua hội thi nhiều thông điệp pháp luật được truyền tải đến hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.


Do  còn hạn chế về trình độ và không có nhiều thời gian tìm hiểu nên khi gặp những vấn đề liên quan đến pháp luật hội viên (nông dân) rất lúng túng. Nhưng khi được tham gia vào câu lạc bộ, tìm hiểu các quy định về pháp luật, hội viên rất phấn khởi, tích cực tham gia những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Có thể nói, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là một trong những mô hình mang lại nhiều lợi ích đối với hội viên, là nơi để các nông dân tiếp cận, trao đổi với nhau về kiến thức pháp luật, giúp họ am hiểu pháp luật hơn. Để phát huy hiệu quả của những mô hình này cần có sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.Bên cạnh đó Hội ND các cấp phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp nhận 323 đơn thư, khiếu nại của hội viên, nông dân, phân loại và hòa giải thành 15.468, tỷ lệ hòa giải thành đạt 78%. Từ kết quả trên cho thấy việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân ngày càng được coi trọng. Qua đó, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tích cực đến cán bộ, hội viên, nông dân và đạt nhiều kết quả tốt, có định hướng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả thiết thực. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Đặc biệt là quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hòa giải viên các cấp được củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhận thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên, khơi dậy lòng yêu nước qua các đợt tuyên truyền về biển đảo, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tinh thần mạnh dạn đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...  đây cũng là mục tiêu mà công tác PBGDPL muốn đạt tới./.

Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp