Quảng Nam: Tuyên truyền sâu rộng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đến với cán bộ, hội viên, nông dân
15:53 - 30/08/2019
(KNTC) - Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo Hội ND 18 huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Đến nay, Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật và triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 đạt kết quả thiết thực.
 
Các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, đồng thời tuyên truyền quán triệt Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật An toàn giao thông, phòng chống Tội phạm, Ma túy, Mua bán người, Quyết định 217, 218 của Nộ chính trị...
 
Các cấp Hội đã mở được 50 lớp tuyên truyền pháp luật tại 18 huyện, thị, thành Hội với số lượng 3.000 người tham dự. Hàng năm Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch đi cơ sở tham gia sinh hoạt với hội viên, nông dân. Kết quả trong 5 năm gần đây đã sinh hoạt tại 85 chi Hội với số lượng gần 2.000 hội viên, thông qua đó đã chuyển tải những chủ trương, chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục thực hiện Hiến pháp và pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, thông qua tập huấn, truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu, Hội thi bằng hình thức sân khấu hóa,... tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã in ấn hơn 4.000 cuốn về các Luật như: Luật Đất đai năm 2013; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.
 
Các cấp Hội đã cấp 3.020 bản tin nông dân, nông thôn đến tận các chi Hội; tổ chức tập huấn 04 lớp về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở ở 4 huyện: Thăng Bình, Nông Sơn, Tiên Phước và thị xã Điện Bàn cho hơn 300 cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội.
 
Hội trực tiếp và phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Hiến pháp cho hội viên, nông dân; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tập trung tuyên truyền ở các xã bãi ngang, ven biển, vùng đồng bào có đạo, địa bàn có những vụ việc phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội.
 
Có thể nói công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Hiến pháp, pháp luật là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời các cấp Hội ND trong tỉnh cũng xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hội nhằm góp phần tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.
Đức Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp