Thanh Hóa: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 5 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân
17:49 - 28/08/2019
(KNTC) - Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 39.490 buổi tuyên truyền, tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 4.900.951 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện và tổ chức quán triệt học tập thực hiện Chỉ thị 32, Thông tư 74, Kết luận 04 và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội ND tỉnh đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội với 37 báo cáo viên cấp tỉnh, 710 báo cáo viên cấp huyện và 7.028 tuyên truyền viên cấp cơ sở; tổ chức 255 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho 3.193 báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.

Hội ND tỉnh cũng phối hợp với Đài phát thành và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục "Nông dân Thanh Hóa" trên sóng truyền hình của tỉnh; phát hành bản tin "Nông dân Thanh Hóa" 4 số/năm, mỗi số phát hành trên 6.000 cuốn phục vụ sinh hoạt chi Hội; nâng cấp trang Thông tin điện tử của Hội ND tỉnh; phát hàng nghìn tạp chí, tài liệu về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các chi Hội, tổ Hội để phục vụ công tác tuyên truyền và sinh hoạt Hội.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải của nông dân đạt được những kết quả khích lệ. Các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia tiếp trên 32 nghìn lượt nông dân, phối hợp hòa giải thành công trên 11 nghìn vụ, giải quyết gần 2 nghìn đơn thư, kịp thời hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp đông người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tỉnh.

Các cấp Hội trong tỉnh đã vận động xây dựng được trên 1.250 tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách các loại, 1.500 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật và 100.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp về kiến thức pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân. Các cấp Hội cũng đã xây dựng được 32 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" để tuyên truyền, phổ biến, vận động nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Hội ND các cấp trong tỉnh đã tổ chức trên 30 nghìn cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND,... Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai sót, phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý để phổ biến, nhân rộng.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 32, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không đúng sự thật giảm rõ rệt; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ND các cấp ngày càng vững mạnh.
Việt Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp