Hòa Bình: Tổ chức 16.545 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:46 - 28/08/2019
(KNTC) - Qua 15 năm (2003 - 2019) thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp Hội ND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Trong 15 năm, Hội ND tỉnh đã ban hành gần 100 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Website và Bản tin công tác Hội thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về Luật phổ biến giáo dục pháp luật, được gửi đến 1.647 chi Hội và Hội ND các xã, phường, thị trấn phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Hội phối hợp với Đài truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình xây dựng chuyên mục, chuyên đề mỗi tháng một số "Nông dân Hòa Bình hội nhập và phát triển"; xây dựng Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", xây dựng Tủ sách pháp luật làm nơi sinh hoạt, giúp nông dân nâng cao hiểu biết pháp luật.
 
Các cấp Hội đã tổ chức 16.545 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 1.075 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho trên 104 nghìn lượt người.
 
Để làm tốt công tác tuyên truyền, hàng năm các cấp Hội tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 700 cán bộ Hội các cấp.
 
Trong những năm qua, các cấp Hội đã nhận và giải quyết dứt điểm 8.241 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hội trực tiếp hòa giải 10.685 vụ, hòa giải thành công 9.445 vụ, đạt 88,3% tại các cơ sở, góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, qua đó giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật.
 
Thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", Hội ND đã trực tiếp tổ chức triển khai Tiểu đề án số 03 "Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn".
 
Kết quả, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.165 hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ và hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 52.478 lượt người tham dự. Hội in ấn, phát hành 27.142 tài liệu, sách, tờ rơi,… để cấp phát cho 2018 xã, phường, 1.647 chi Hội trong tỉnh; thực hiện 56 tin, bài, phóng sự, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Hội đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Các cấp Hội đã rà soát số lượng, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, qua đó có giải pháp để trẻ hóa đội ngũ cán bộ, lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực phẩm chất tốt và thực sự tâm huyết, gắn bó với tổ chức Hội để quan tâm đưa đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng được 208 cán bộ cấp xã và 20 cán bộ cấp huyện, tỉnh. Hội đã tăng cường phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các ngành tổ chức 11 lớp đào tạo cho 650 cán bộ Hội là báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cấp cơ sở để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động nông dân.
 
Thời gian tới, Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW; gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng tổ chức Hội trong giai đoạn mới.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp