Bắc Giang: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 92.000 lượt hội viên, nông dân
16:17 - 08/08/2019
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về pháp luật.
Các cấp Hội phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành chức năng tham gia tiếp dân định kỳ hằng tháng (Ảnh minh họa)Tỉnh Hội chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới; đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư TƯ Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về: Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành thiết kiệm chống lãng phí, Luật hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho trên 92.375 lượt người; trợ giúp pháp lý cho trên 7.899 lượt người; các huyện, thành Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ hiện có. 


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành chức năng tham gia tiếp dân định kỳ hằng tháng tại các điểm tiếp dân, đồng thời nghe phản ánh các nội dung khiếu nại tố cáo.


Vào ngày 15 hằng tháng, lãnh đạo Hội ND tỉnh tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh; Hội ND tỉnh xây dựng lịch tiếp dân đối với các đồng chí lãnh đạo vào ngày 20 hằng tháng.


Sáu  tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp giải quyết 1.737 đơn thư, hòa giải thành 213 vụ mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, góp phần vào bảo đảm trận tự an toàn xã hội ở nông thôn.


Các cấp Hội tiếp nhận 19 đơn thư, trong đó 01 đơn do Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy chuyển đến Hội ND tỉnh, huyện Lục Nam tiếp nhận 02 đơn và huyện Sơn Động nhận 16 đơn thư đã chuyển cơ quan chức năng  để trả lời nhân dân theo quy định.


Trong những tháng cuối năm 2019, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với nông dân về những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tham mưu cho cấp ủy có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Hội ND các cấp; tập trung tuyên truyền những bộ luật, pháp lệnh và các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân nhất là những nơi thực hiện thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ nông dân.
 

Thanh Trân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp