Điện Biên: Tổ chức trên 35 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật
16:36 - 30/08/2019
(KNTC)- Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức  35.625 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 285.000 lượt người. Qua đó đã tư vấn, giải đáp nhiều vướng mắc và cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý miễn phí cho cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, tỉnh Hội đã phối hợp chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 42 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ với nội dung phong phú, Hội còn tập trung xây dựng các mô hình, điểm trợ giúp pháp lý lưu động, tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật ngay tại cơ sở. Cán bộ Hội tham gia vào các tổ hoà giải, thực hiện công tác dân vận tại địa phương, thành viên tổ hòa giải là các chi hội trưởng, cán bộ thôn nhiệt tình, tâm huyết, am hiểu pháp luật, hiểu biết xã hội và có kỹ năng vận động giúp giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ, giữ gìn truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Song song với hoạt động của các câu lạc bộ, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp như: Thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức “Sân khấu hóa” được hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng như: thi tìm hiểu Hiến pháp, Luật Biên giới, Nhà nông đua tài, dân vận khéo; tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp pháp luật, pano, áp phích về Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Hiến pháp, Luật phòng chống ma túy, giám sát vật tư nông nghiệp. Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin bài về công tác tuyên truyền pháp luật phát trên Đài truyền hình, báo Điện Biên, Bản tin công tác Hội, Trang thông tin điện tử của Hội.

Hội còn củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên với trên 1.700 người, bên cạnh các nội dung tuyên truyền pháp luật còn đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các lớp học tập quán triệt triển khai tại 10/10 huyện, thành phố; vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung, 15 năm qua, các cấp Hội đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân./.

Mai Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp