Quảng Nam: Tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2018 – 2023
15:49 - 17/10/2023
( KNTC) 5 năm qua, Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội cùng cấp tiến hành kiểm tra 7.618 cuộc đối với tổ chức Hội cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm. Trong đó Hội ND tỉnh kiểm tra 268 cuộc tại 297 đơn vị cấp huyện Hội, cơ sở Hội và tổ tiết kiệm & vay vốn; HND cấp huyện kiểm tra 2.254 cuộc tại 2.387 các cơ sở, chi Hội và các tổ tiết kiệm & vay vốn; Hội ND cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra 5.096 cuộc tại 5.670 chi Hội, tổ Hội.


Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông thôn; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm; kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII thực hiện Chương trình phối hợp với UBND và các ban, ngành ở địa phương; việc xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội...


 
Có thể nói, nhiệm kỳ qua, Hội ND các cấp đã tập trung bám sát chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương để chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức, có sức lan tỏa trong hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.
 

Lê Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp