Hội ND TP Cao Bằng: Tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước tới các xã, phường, thị trấn
10:13 - 30/06/2023
(KNTC) - 6 tháng đầu năm 2023, Hội ND thành phố phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp, ngành chức năng, đoàn thể phổ biến, giáo dục pháp luật tới 100% Chủ tịch Hội ND cơ sở và cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn.


Thành Hội tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị cho 1.100 hội viên, nông dân tiêu biểu là các chủ trang trại, tổ kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.
 
 
Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội, thành Hội còn lồng ghép nội dung tuyên truyền là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn vào các cuộc thi, sinh hoạt các Câu lạc bộ của thành phố và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá, bản, làng văn hoá…
 
Thành Hội in ấn và phát hành 130 cuốn sổ tay hỏi- đáp về Luật phổ biến giáo, dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; hơn 15.000 tờ gấp Luật Đất đai; phát hành 11.000 cuốn bản tin nông dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các xã, phường, thị trấn.
 
Bên cạnh đó, Hội ND thành phố tham gia giải quyết 06 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hòa giải thành 15 vụ mâu thuẫn nội bộ hội viên, nông dân.
 
Qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, hiểu sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Hội Nông dân, xây dựng, củng cố khối đoàn kết dân tộc trong tình hình mới./.
Phương Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp