Hội ND Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 520 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
23:20 - 30/09/2023
(KNTC) – Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội ND thành phố đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 4.340 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 520.469 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện 2.136 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 15.536 lượt người.

(Ảnh minh họa)
Hằng năm, Hội ND thành phố xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Hội ND cấp huyên, cơ sở chủ động cập nhật văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các nội dung chính sách, pháp luật mới liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân để tuyên truyền. Nội dung tập trung vào: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Cư trú, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, thực hiện dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương…

Các cấp Hội thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, cơ sở như: Đăng tải các tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền trên Website, Fanpage Hội ND thành phố; thực hiện cấp phát 25.760 tờ gấp, 1.578 sổ tay pháp luật làm tài liệu tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi Hội; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền qua 257 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 7.461 thành viên; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương và thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể tham gia 2.498 buổi tiếp công dân; tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia 1.889 tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia hòa giải thành 2.049 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; giải quyết 220 đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hội và chuyển 405 đơn, thư không thuộc thẩm quyền đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cấp Hội, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành đúng pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, các tranh chấp, mâu thuẫn, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp