Hội ND huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về cơ sở.
10:41 - 31/08/2023
(KNTC) Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội ND huyện tổ chức 18 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả tuyên truyền cho 1.026 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.


Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, tổ chức lồng ghép tại các cuộc họp tập trung vào các nội dung, như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới… cho hàng trăm lượt hội viên, nông dân trên địa bàn thị trấn. Mặc dù câu lạc bộ hoạt động được cấp ủy, chính quyền ủng hộ, giúp đỡ, hội viên, nông dân tin tưởng tìm đến để được tư vấn, hỗ trợ pháp luật. Từ đó, các vụ mâu thuẫn, xích mích, khiếu nại trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể và tình làng nghĩa xóm được giữ gìn. Qua các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ đã giúp hội viên, nông dân có cơ hội hiểu biết thêm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 


Hội còn thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần hạn chế các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp công dân  14 cuộc; trong đó các xã, thị trấn phối hợp tiếp công dân 48 cuộc, Hội ND huyện phối hợp tiếp công dân được 16 cuộc tại Ban Tiếp công dân huyện. 

Bên cạnh đó, Hội ND huyện còn phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền về các chính sách dân số, công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, phòng, chống dịch bệnh tổ chức 38 cuộc cho 1.528 lượt hội viên, nông dân tham gia. Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia… được 142 cuộc tại các xã, thị trấn với 1.472 lượt người tham dự.
 
Ngoài ra, các cấp Hội còn trang bị các tủ sách pháp luật với trên 1.900 đầu sách, trong đó có 291 đầu sách pháp luật. Từ đó giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hội viên, nông dân.
 
 

Thanh Hương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp