Hội ND Quảng Nam: Thực hiện phổ biến, tư vấn pháp luật cho trên 70 nghìn lượt hội viên, nông dân
17:57 - 29/09/2023
(KNTC) - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội trực tiếp và phối hợp tổ chức 1.079 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60.405 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện 1.617 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 12.841 lượt người, giúp nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh thực hiện ký kết Chương trình phối hợp với 4 sở, ngành: Thanh tra, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân. Nội dung phối hợp tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân như: Chính sách, pháp luật về đất đai; quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện dân chủ ở cơ sở;  Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật An ninh mạng, Luật Cư trú, Ngày Pháp luật 09-11...

Hình thức tuyên truyền được các cấp Hội thường xuyên đổi mới, kết hợp đa dạng như: Thực hiện đăng tải tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền, thông tin về pháp luật trên Trang thông tin điện tử Hội ND tỉnh, chuyên mục Truyền hình "Diễn đàn các cấp Hội Nông dân"; tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động; cấp phát 2.598 đầu sách, 73.451 tờ gấp pháp luật làm tài liệu tuyên truyền trực tiếp, tại các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật" trong cán bộ, hội viên, nông dân...

Các cấp Hội tăng cường củng cố, kiện toàn, thường xuyên tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật. Hằng năm, Hội ND cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Thanh tra mở lớp tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ từ Chi hội trưởng trở lên, thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về giải tỏa đền bù, hỗ trợ tái định cư cho 605 cán bộ, hội viên nông dân tại thành phố Tam Kỳ và 03 huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn; thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới về xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại, tố cáo... cho cán bộ, hội viên nông dân tại 18 huyện, thị, thành.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân cập nhật, hiểu rõ về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, tình trạng đơn, thư khiếu nại của nông dân.
Quang Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp