Quảng Ngãi: Phối hợp tổ chức trên 15.900 buổi phổ biến giáo dục pháp luật
10:58 - 13/06/2023
(KNTC)- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND và Sở Tư pháp tỉnh về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2019-2023, Hội ND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Hội ND 13/13 huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với ngành Tư pháp cùng cấp.

ảnh minh họa
Từ năm 2019 đến nay, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai công tác phối hợp với ngành Tư pháp cùng cấp tổ chức 15.925 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 679.852 lượt hội viên, nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa và miền núi; mở 180 lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 10.320 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, hoà giải viên ở cơ sở và thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” giúp cho người dân nắm vững kiến thức, chấp hành, thực hiện tốt pháp luật, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật trong hội viên, nông dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý được các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị, trao đổi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các Câu lạc bộ pháp luật, tổ tư vấn pháp luật, phiên tòa xét xử lưu động, các phong trào hoạt động của địa phương và đặc biệt là qua triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với nội dung, chủ đề phong phú, tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Hội ND tỉnh xây dựng 05 mô hình xã điểm “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội” tại các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ; thành lập 84 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 5.070 thành viên tham gia; cung cấp 6.030 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân, 2.950 tập tài liệu hỏi, đáp pháp luật, hơn 5.800 tờ gấp pháp luật, bổ sung vào tủ sách pháp luật gần 1.500 cuốn sách pháp luật các loại làm tài liệu sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ Hội.

Các cấp Hội chủ động gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật với công tác vận động nông dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; lồng ghép mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tác động tích cực đến tư tưởng và nhận thức của hội viên, nông dân, là giải pháp quan trọng để giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt việc thực thi pháp luật, tham gia quản lý xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp