Hội ND Thanh Hóa: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 250 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
17:41 - 27/07/2023
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội ở cơ sở triển khai thực hiện 3.412 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức 1.389 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 158.040 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội tích cực phối hợp với các cơ quan, sở, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật mới đến cán bộ, hội viên, nông dân, nội dung tập trung vào: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ Luật Dân sự, Luật Cư trú, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tội phạm; nghị quyết, chính sách của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Hội ND tỉnh thực hiện viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên website của Hội, xuất bản 12.012 cuốn "Thông tin nông dân Thanh Hóa", cấp phát hơn 5.000 tờ gấp hỏi - đáp pháp luật đến 100% chi Hội, cơ sở Hội làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền; hướng dẫn xây dựng 04 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại: Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn; xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống; xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa và xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện tiếp 1.008 lượt nông dân, tham gia giải quyết 22 đơn thư khiếu nại, hoà giải 56 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, quân đội trên địa bàn triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật tại cơ sở....

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
Xuân Lộc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp