Hội ND Cao Bằng: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 81 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:30 - 29/06/2023
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, Hội ND tỉnh bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội ở cơ sở triển khai thực hiện 1.091 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức 24 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 81.219 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những văn bản pháp luật mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, kịp thời phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, kỹ năng viết tin bài và tham gia giám sát, phản biện xã hội cho 80 cán bộ Hội cơ sở; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho 150 hội viên, nông dân của 7 phường, xã; phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên, nông dân.

Hội ND các cấp tích cực vận động 2.927 cán bộ Hội tham gia 02 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; cung cấp 1.900 tờ gấp về Luật An ninh mạng làm tài liệu tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ Hội; tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Hội ND tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền; tư vấn, trợ giúp pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ cho 1.302 hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội thường xuyên được kiện toàn, duy trì ổn định với số lượng cấp tỉnh 02 người, cấp huyện 10 người và cấp cơ sở 161 người; củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại thị trấn Nguyên Bình với 42 thành viên, 02 Câu lạc bộ tại xã Sóc Hà và thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng với 77 thành viên.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.
Mai Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp