Vĩnh Phúc: Thực hiện kiểm tra tại hơn 600 chi, tổ Hội
15:39 - 01/01/2020
(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 100 cuộc định kỳ và kiểm tra đột xuất tại 9/9 huyện, thành, thị; 74 cơ sở và hơn 600 chi, tổ Hội.
Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Hội (Ảnh minh họa)


 Qua kiểm tra cho thấy, các huyện, thành, thị, cũng như các cơ sở, chi, tổ Hội thực hiện đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Hội cấp trên, không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm, bị kỷ luật.
 

 Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp Hội phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trên các phương diện như: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở các địa phương; tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp; xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các chủ trương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, các văn bản luật của nhà nước...

 
Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông dược; các chương trình, đề án, dự án trong xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia các hoạt động giám sát theo kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp phối hợp ngành Tư pháp tổ chức tập huấn về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền viên pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nòng cốt là cán bộ chi, tổ Hội; tham gia tuyên truyền và hòa giải mâu thuẫn ở thôn, xóm, cộng đồng dân cư. Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hoạt động tủ sách pháp luật nông dân, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chế độ tiếp công dân.
 

Hội ND các cấp đã phối hợp tổ chức gần 60 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 3.000 lượt người, giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật; tham gia hòa giải thành 18 vụ mâu thuẫn, phối hợp giải quyết 17 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
 

Thời gian tới, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Hội; tổ chức kiểm tra giám sát việc sử dụng các nguồn vốn; tổ giám sát việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Văn Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp