Quảng Bình: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 660.000 cán bộ, hội viên, nông dân
09:35 - 30/12/2019
Năm 2019, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 324 cuộc, trong đó cấp tỉnh 36 cuộc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 8 cơ sở Hội; Ban kiểm tra cấp huyện, thị, thành hội đã tổ chức 305 cuộc kiểm tra tại các cơ sở Hội; Ban kiểm tra cơ sở Hội đã tổ chức 1.050 cuộc kiểm tra tại các Chi, tổ Hội. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019,  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác kiểm tra, giám sát.Thành lập Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo Hội ND các cấp thành lập Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ảnh minh họa


Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở, chi, tổ Hội đều làm tốt công tác theo dõi việc phát triển hội viên; sinh hoạt hội viên…có hơn 85% chi Hội duy trì chế độ sinh hoạt 4 kỳ/năm, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70% trở lên. Các  kỳ sinh hoạt đều có biên bản cuộc họp và ghi chép các ý kiến tham gia của hội viên.


Hầu hết các cơ sở đều có sổ sách ghi chép rõ ràng các khoản thu nộp, các khoản chi; thực hiện việc chi quỹ Hội đúng quy định, không có biểu hiện xâm tiêu. Các nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích.


 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho hơn 800  học viên là cán bộ chuyên trách Hội Nông dân huyện, thị , thành phố, cán bộ chủ chốt và cán bộ Hội cơ sở.
 
Hội ND còn tổ chức giám sát 2 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch. Qua giám sát, Hội Nông dân tỉnh đã kiến nghị HĐND, UBND các cấp bố trí ngân sách để các cấp Hội xây dựng, bổ sung nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hiện nay, 8/8 huyện, thị, thành phố đã kiện toàn Ban Vận động xây dựng Quỹ HTND do đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố làm Trưởng Ban; đồng thời 8/8 huyện, thị, thành phố được cấp Ngân sách xây dựng bổ sung nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, bình quân 50 triệu - 200 triệu/ năm; 59 xã, phường, thị trấn được ngân sách cấp xây dựng, bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân, bình quân 2  triệu/năm.


 
 Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giám sát tại 6 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Hội ND huyện, thị, thành Hội đã tổ chức 157 cuộc, Hội Nông dân cơ sở đã tổ chức 750 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội và phong trào nông dân; giám sát các nguồn vốn vay từ  ngân hàng CSXH, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới; các chế độ chính sách ở xã, phường, thị trấn; việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở khu dân cư;giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND địa phương bầu…  Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 660.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; các cấp Hội đã trợ giúp pháp lý cho 5.510 lượt người, trong đó, Hội trực tiếp trợ giúp pháp lý cho 1.210 lượt người; cung cấp cho 157/157 cơ sở các loại tài liệu, cẩm nang về tư vấn pháp luật, sổ tay công tác Hội ở cơ sở, sổ tay kiến thức về công tác tôn giáo, an ninh, quốc phòng, sổ tay tìm hiểu pháp luật …Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động  579 câu lạc bộ nông dân, khai thác có hiệu quả 192 tủ sách pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại của nông dân.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.114 hòa giải viên, là thành viên Hội Nông dân tham gia 1.100 tổ hòa giải, chiếm 76,9% tổng số tổ hòa giải toàn tỉnh. Các tổ hòa giải đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích, trợ giúp pháp lý hiệu quả, góp phần giải quyết tranh chấp trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp của nông dân. Năm 2019, các cấp Hội đã nhận 9đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, trực tiếp giải quyết 9 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; phối hợp với các ngành giải quyết 198 đơn, thư, hướng dẫn 11 trường hợp chuyển đến các cơ quan có chức năng giải quyết. Các cấp Hội đã phối hợp hoà giải thành công 1.743/1.925 vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại của nông dân, trong đó Hội Nông dân huyện, thị thành phố trực tiếp hoà giải 80 vụ, cấp cơ sở trực tiếp hoà giải 1.663 vụ thuộc thẩm quyền của Hội.
 Ngoài ra, Hội phối hợp với các ngành chức năng tham gia hoà giải5.750 vụ việc. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội chủ yếu liên quan đến vệ sinh môi trường, đất đai, trật tự…Các cấp Hội đã tích cực hòa giải, tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục, giải thích chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để cán bộ, hội viên thông hiểu, tự giác chấp hành. Nhờ vậy, nhiều trường hợp khiếu kiện sai đã tự giác rút đơn góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.
 
Đảng đoàn Hội ND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội. Kết quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ. Qua đó, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động về thực hiện QCDC được nâng lên./.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp