Đắk Lắk: Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp
10:19 - 02/12/2019
(KNTC) – Năm 2019, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã tổ chức bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; đồng thời xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh đảm bảo dân chủ, đúng quy trình.
Công tác kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy cũng như những hạn chế (Ảnh minh họa)Trên cơ sở thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh, hiện 05/15 đơn vị cấp huyện bầu Ủy ban kiểm tra, 03/15 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành bầu Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở gồm các huyện: Ea Kar, Krông năng, Krông Ana.


Năm 2019, các cấp Hội đã tiến hành 1.891 cuộc kiểm tra, trong đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh kiểm tra 72 cuộc; các huyện, thị, thành Hội kiểm tra: 519 cuộc và cơ sở Hội kiểm tra 1.290 cuộc tập trung vào việc chấp hành và thực hiện Điều lệ, nghị quyết Hội; chương trình nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; việc quản lý và điều hành nguồn vốn Quỹ HTND; việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động phối hợp với các ban, ngành.


Qua công tác kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.


Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra tại một số huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội.


Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào: Dự thảo Đề án ổn định nâng cao đời sống kinh tế, phòng ngừa hoạt động vượt biên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 – 2024; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự thảo phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở quản lý, kinh doanh nông lâm, thủy sản; kế hoạch triển khai mỗi xã một sản phẩm; các chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát việc chi hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ xảy ra trên địa bàn các huyện: Krông Bông, Ea Kar và
M’Dăk.


Sau giám sát, đoàn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện khắc phục những hạn chế trong công tác triển khai.


Nhằm xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền địa phương, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành và huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh tại Hội trường huyện Krông Năng với hơn 200 lượt hội viên, nông dân thuộc các huyện: Ea H’leo, Krông Buk, Cư M’gar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ tham gia.

 
Bên cạnh đó, 10 đơn vị cấp huyện và 85 cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương với 13.078 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 235 cán bộ, hội viên, nông dân hai huyện: Lắk và Ea Súp.


Hội ND huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức 185 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 12.950 lượt hội viên, nông dân; phối hợp hòa giải 89 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình.


Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, chính sách về tín dụng của Nhà nước, hạn chế việc nông dân vay vốn từ các tổ chức tín dụng đen, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thu hút 519 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tham gia viết bài dự thi.


Đồng thời, các cấp Hội cấp phát 220 cuốn tài liệu và 2.230 tờ gấp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các huyện và cơ sở Hội làm tài liệu tuyên truyền; phối hợp tổ chức 90 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 403 hội viên, nông dân.
 
Thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động của Ủy Ban kiểm tra các cấp; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng kiểm tra cho đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2020; bám cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống để phản ánh với Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
 
Vân Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp