Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai trên 580 cuộc kiểm tra, giám sát
09:29 - 01/01/2020
(KNTC) – Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã trình Ban Chấp hành Hội ND thành phố khóa X thống nhất Đề án Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Hội ND thành phố.
Công tác kiểm tra nhằm phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng (Ảnh minh họa)


Kết quả, 100% Hội ND từ thành phố đến cơ sở đã thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND cùng cấp. Tổng số Ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp gồm: 313 ủy viên.


Trong đó, Ban Chấp hành Hội ND thành phố đã bầu 5 ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội ND thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023 góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội ND thành phố.


Bên cạnh đó, Hội ND thành phố còn triển khai 302 cuộc kiểm tra và 279 cuộc giám sát các nội dung trọng tâm như: Công tác Hội và phong trào nông dân; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua; công tác quản lý các nguồn Quỹ; các chủ trương, chính sách có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.


Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81 cho hội viên, nông dân trên địa bàn.


Đến nay, 9/9 huyện, quận Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Ngoài ra, cán bộ Hội cơ sở còn tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần; tham gia hòa giải 761 vụ tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình, trong đó hòa giải thành 161 vụ, chuyển 312 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết.


Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động hội viên, nông dân chấp hành Hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành, các cơ sở Hội trực tiếp và phối hợp tổ chức 860 buổi trợ giúp pháp lý thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình cho 4.242 trường hợp qua đó giúp hội viên, nông dân hiểu đúng về các quy định pháp luật, từ đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết, hạn chế các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp tại địa phương.


Hội ND thành phố tổ chức đoàn khảo sát 89 mô hình kinh tế hợp tác, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nông dân do Hội vận động xây dựng, thành lập trên địa bàn các huyện, quận nhằm đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các mô hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục, đồng thời định hướng cho các mô hình tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của hội viên, góp phần tham gia xây dựng phong trào nông dân thành phố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Thời gian tới, cấp Hội tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ và quy chế làm việc của Hội, các nguồn vốn vay; kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và các chuyên đề; phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo lịch làm việc của UBND tỉnh.

 

Kim Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp